RETROSPECTIVA ŽELIMIR ŽILNIK 2 / ŽELIMIR ŽILNIK RETROSPECTIVE 2

RETROSPECTIVA ŽELIMIR ŽILNIK 2 / ŽELIMIR ŽILNIK RETROSPECTIVE 2 One World Romania, ediția a 16-a

RETROSPECTIVA ŽELIMIR ŽILNIK 2 / ŽELIMIR ŽILNIK RETROSPECTIVE 2

One World Romania, ediția a 16-a - RETROSPECTIVA ŽELIMIR ŽILNIK / ŽELIMIR ŽILNIK RETROSPECTIVE

Durata totala: 90 min

Regie: Želimir Žilnik -

Sinopsisuri:

Inventar - Strada Metz nr. 11 (original: Inventur - Metzstrasse 11) – Germany / Germania, 1975, 9 min

Chiriașii unei clădiri din centrul vechi al orașului München sunt protagoniștii acestui film: majoritatea sunt străini care lucrează în Germania ca „Gastarbeiteri” (Iugoslavi, Italieni, Turci, Greci etc.). Fiecare se prezintă în limba sa maternă și vorbește despre principalele sale griji, speranțe și planuri de viitor.

Solicitare (original: Antrag) – Germany / Germania, 1974, 10 min

Un șantier de construcții cu forță de muncă străină – pauza de prânz. Un bărbat grec scrie o solicitare către autoritățile germane, cerându-le să le ofere părinților lui permisiunea de a sta în Germania, din cauza conflictelor greco-turce din Cipru. Mai mulți zidari i se alătură și are loc o ceartă. Scrisoarea e ruptă, pauza de prânz se sfârșește și zidarii se întorc la muncă.

Protecția patrimoniului (original: Unter Denkmalschultz) – Germany / Germania, 1975, 11 min

The film was shot in an old, decrepit Munich building where dozens of guest-workers’ families lived. The owner has avoided paying for the maintenance of the building under the legal standards and proclaimed the building a national cultural heritage. However, the rent he has been charging was as if the building were an object that offered standard comfort. The only German tenant speaks of his battle against the landlord’s manipulation.

Regulile casei (original: Hausordnung) – Germany / Germania, 1975, 12 min

În clădirile în care trăiau muncitorii străini din Germania existau reguli stricte de conduită, stabilite de Regulile Casei și supravegheate de administratorii clădirii. Numeroase drepturi privind libertatea de mișcare, de comunicare și de comportament erau încălcate. Diverse interviuri cu locatarii și cu responsabilii cu ordinea pun în lumină absurditatea situațiilor și conflictele cauzate de aceste restricții.

Rămas bun (original: Abschied) – Germany / Germania, 1975, 9 min

După cinci ani petrecuți lucrând într-o uzină BMW, un muncitor din Iugoslavia se urcă într-un tren in gara din München și se pregătește să călătorească înapoi în sud. Protagonistul rememorează impresiile sale despre orașul și țara în care a lucrat și vorbește despre noile lucruri și obiceiuri pe care le-a dobândit.

Execuție publică (original: Öffentliche Hinrichtung) – Germany / Germania, 1974, 9 min

Acest documentar-eseu analizează procedurile polițienești controversate din Germania, în toamna lui 1974, când, în cursul unei serii de intervenții ale poliției, mai mulți suspecți au fost omorâți înainte de a fi arestați sau judecați. „Execuție publică” este bazat pe materiale video de arhivă ce înfățișează acțiuni reale ale poliției și pe relatările martorilor.

Oameni la târg (original: Placmajstori) – Yugoslavia / Iugoslavia, 1977, 30 min

Târgul Šabac este un festival care durează trei zile și trei nopți. Oamenii cumpără și vând vaci, mașini, haine, vin și rachiu în atmosfera haotică creată de fanfare, cântăreți și trompetiști. Poți vedea un circ cu lei și elefanți, iluzioniști și escroci. Angajații repartizează loturi pentru comercianți și proprietarii de magazine din târg și supraveghează respectarea ordinii.

Directed by: Želimir Žilnik

Synopsis:

Inventory - Strada Metz nr. 11 (original: Inventur - Metzstrasse 11) – Germany / Germania, 1975, 9 min

Tenants of one old building in the centre of Munich are featured in this film: most of them are foreigners who work in Germany as “guest workers” (Yugoslavs, Italians, Turks, Greeks etc.). In their mother tongue, each of them tells who he or she is, and briefly talks about their major worries, new hopes and plans for the future.

Request (original: Antrag) – Germany / Germania, 1974, 10 min

A construction site with foreign workforce – lunch break. A Greek man writes a request letter to the German authorities to allow his parents to stay in Germany, because of the Greek-Turkish clashes on Cyprus. Other bricklayers join in and a row takes place. The letter is torn, lunch break is over and the bricklayers go on laying bricks.

Under the Protection of the State (original: Unter Denkmalschultz) – Germany / Germania, 1975, 11 min

The film was shot in an old, decrepit Munich building where dozens of guest-workers’ families lived. The owner has avoided paying for the maintenance of the building under the legal standards and proclaimed the building a national cultural heritage. However, the rent he has been charging was as if the building were an object that offered standard comfort. The only German tenant speaks of his battle against the landlord’s manipulation.

House Orders (original: Hausordnung) – Germany / Germania, 1975, 12 min

In buildings where foreign workers lived in Germany, there were strict rules of conduct, defined by the House Rules and supervised by the building superintendents. Many rights regarding the freedom of movement, communication and behaviour were abused. Interviews with the tenants and with the ‘orderlies’ point out absurd situations and clashes caused by these restrictions.

Farewell (original: Abschied) – Germany / Germania, 1975, 9 min

After five years spent working in a BMW factory, a worker from Yugoslavia gets on a train at a Munich railway station and gets ready for his journey south. The main character recollects his impressions about the city and the country where he worked and speaks about the new things and habits he has acquired.

Public Execution (original: Öffentliche Hinrichtung) – Germany / Germania, 1974, 9 min

This documentary film essay analyses controversial police procedures in Germany in the autumn of 1974, when in a number of police interventions suspects were killed before being arrested or tried. It is based on the documented film archive records on real police actions and on recorded reports by witnesses.

Market People (original: Placmajstori) – Yugoslavia / Iugoslavia, 1977, 30 min

Šabac Fair is a festival which lasts for three days and three nights. One buys and sells cattle, cars, clothes, wine and rakia in the chaotic atmosphere created by music bands, singers and trumpet players. You can see a circus with lions and elephants, illusionists and conmen. The employees mark lots to tradesmen and funfair shop owners, and observe order.

Biletele sunt valabile doar la data și ora inscripționate pe acestea. Rezervările facute prin abonamentele generale și de 5 intrări sunt valabile cu cel târziu 5 minute înainte de începerea filmului. Accesul spectatorilor în cinema după ora începerii filmului, așa cum este inscripționată pe bilet, nu este posibil.

Pentru accesul persoanelor cu dizabilități și al copiilor sub 12 ani, puteți solicita un bilet cu valoare 0 trimițând un email cu un document justificativ atașat către office@eventbook.ro cu minim 24h înainte de proiecția filmului.

At this moment, we do not have any future performances scheduled.

Stay Up To Date With Your Favorite Events

subscribe

we also recommend


Păsări călătoare / Birds of Passage smART HOUSE films from Bad Unicorn
disponibil 72h de la prima accesare
Păsări călătoare / Birds of Passage
Online
Întoarcerea lui Voda Lapusneanu Cinemateca Online
disponibil până la 31.12, 72h de la achiziționarea biletului
Întoarcerea lui Voda Lapusneanu
Online
LOLA
16:30 - Saturday, 29 June
LOLA
Cinemateca Eforie
BEAU IS AFRAID / TOATE FRICILE LUI BEAU smART HOUSE films from Bad Unicorn
disponibil 72h de la prima accesare
BEAU IS AFRAID / TOATE FRICILE LUI BEAU
Online
Abonament F-SIDES
Aprilie 2024 - Ianuarie 2025
Abonament F-SIDES
Cluj-Napoca, Timișoara