fbpixel
Skip to main content

Bicentenary / Bicentenar / Bicentenario

One World Romania, ediția a 15-a

Bicentenary / Bicentenar / Bicentenario One World Romania, ediția a 15-a

Spaniolă

Canada, Columbia, 2020

44'

Regie, Producție, Imagine, Montaj: Pablo Álvarez Mesa

Sunet: Pablo Álvarez Mesa, Erin Elizabeth Ryan, Olga Cecilia Mesa, Galen Elfert, Christian Olsen

Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2021 / Viennale 2021 / DOXA Documentary Film Festival 2021 / FICUNAM 2021 / Montreal International Documentary Festival 2020 / Punto de Vista 2021

Filmografie: La Pesca (2017) / Nuestro Monte Luna (2015) / Frank and the Wondercat (2015) / Speaking into the Air (2014) / Jelena's Song (2011)

SINOPSIS

RO

„Uită-te la flacără… Nici nu am început bine și deja pâlpâie” șoptește o voce feminină pe un ecran de un roșu violent. Astfel începe filmul lui Pablo Alvarez Mesa, Bicentenario, după un prolog alcătuit din imagini de arhivă ale atacului din 1985 asupra curții supreme a Columbiei, un episod deosebit de sângeros al luptei dintre gherilele de extremă stângă și guvern care s-a soldat inclusiv cu arderea documentelor care alcătuiau istoria juridică a țării. Pricepem curând că vocea femeii invocă prezența lui Simón Bolívar, eroul independenței Americii Latine, într-o ședință de spiritism, dar fraza ei poate fi la fel de bine înțeleasă ca o metaforă pentru aspirațiile de libertate și pace ale populațiilor întregului continent, întotdeauna înșelate încă de la momentul fondator al eliberării de sub jugul Spaniei. Aniversarea a două secole de la căpătarea independenței este ocazia pentru Alvarez să observe dialogul permanent dintre trecutul și prezentul Columbiei, ambele ițe temporare înnodându-se sub semnul naționalismului și al cultului marțial. Rezultatul este o discrepanță tragică între legendă și realitatea socială, care reiese din acumularea unor cadre observaționale statice ce surprind crâmpeie din celebrările organizate cu ocazia evenimentului în toate regiunile țării. Declarațiile - fie că alcătuiesc coloana sonoră a filmului, defilează ca proiecții luminoase pe clădiri sau sunt gravate în piatră sub formă de sloganuri și plăci memoriale - compun o narațiune glorioasă care este contrazisă de imaginile unor comunități greu încercate, care duc o existență precară și care urmăresc simulacrele confruntărilor armate organizate cu ocazia bicentenarului cu un licăr de teamă reală în străfundul ochilor. (Liri Alienor Chapelan)

EN

“Look at the flame.... We didn’t even start properly and it’s already flickering” a female voice whispers over a bright red screen. This is how Pablo Alvarez Mesa’s film, “Bicentenary,” begins, after a prologue composed of archival images of the 1985 attack on the Supreme Court of Colombia, a particularly bloody chapter in the fight between far-left guerillas and the government, which resulted, among other things, in the burning of the documents which constituted the country’s judicial history. We soon realize that the woman’s voice invokes the spirit of Simón Bolívar, the hero of Latin American independence, in a séance, but her phrase can also be understood as metaphor concerning the aspirations towards freedom and peace of the people from the entire continent, which have always been betrayed, ever since the founding moment represented by the liberation from the Spanish rule. The bicentenary of independence offers Alvarez the occasion to observe the permanent dialogue between Colombia’s past and present, as both temporal threads intertwine under the sign of nationalism and the cult of war. The outcome is a tragic discrepancy between legend and social reality, which results from the accumulation of static observational shots capturing glimpses of the celebrations held on this occasion in all parts of the country. Whether they constitute the movie’s soundtrack, parade as light projections on buildings, or are engraved in stone as slogans and memorial plaques, the official statements make up a glorious narrative which is contradicted by images of hardship-ridden communities which lead a precarious existence and watch the simulated fights organized for the bicentennial celebrations with a glimmer of real fear in their eyes. (Liri Alienor Chapelan)

BIO

Pablo Álvarez Mesa

RO

Pablo Álvarez Mesa este un director de fotografie și realizator de documentare. Abordând subiecte precum strămutarea, istoria și memoria colectivă, proiectele sale reflectă interesul său pentru raportul dintre fapt și ficțiune, precum și cel dintre ceea ce este rememorat și ceea ce este construit. Filmele sale au fost prezentate la diverse festivaluri internaționale de film, printre care IFFR, Hot Docs, Visions du Réel și RIDM.

EN

Pablo Álvarez Mesa is a documentary filmmaker and cinematographer. Revolving around subjects such as displacement, history, and collective memory, his projects reflect his interest in the relationship between fact and fiction, as well as between what is recalled and what is constructed. His movies have been presented at various international film festivals including IFFR, Hot Docs, Visions du Réel, and RIDM.

we also recommend

disponibil până la 31.12, 72h de la achiziționarea biletului
MUNTELE ASCUNS / THE SECRET MOUNTAIN

Cinemateca Online
Online

disponibil până la 31.12, 72h de la achiziționarea biletului
URGIA / CALAMITY

Cinemateca Online
Online

ULTIMA FRONTIERĂ A MORȚII / DEATH’S LAST FRONTIER Cinemateca Online
disponibil până la 31.12.2022, 72h de la achiziționarea biletului
ULTIMA FRONTIERĂ A MORȚII / DEATH’S LAST FRONTIER

Cinemateca Online
Online