fbpixel
Skip to main content

Saso Popovski Trio – Fallen Land (Macedonia) | Sebastian Studnitzky Duo & Andrej Pokaz (Germania/Ucraina)

Saso Popovski Trio – Fallen Land (Macedonia) | Sebastian Studnitzky Duo  & Andrej Pokaz (Germania/Ucraina) TRANSILVANIA JAZZ FESTIVAL

Saso Popovski Trio – Fallen Land (Macedonia) | Sebastian Studnitzky Duo & Andrej Pokaz (Germania/Ucraina)

TRANSILVANIA JAZZ FESTIVAL

Stay Up To Date With Your Favorite Events