Bennem a létra

HU
Bennem a létra lányjáték öt tételben Weöres Sándor verseire

Bennem a létra

lányjáték öt tételben Weöres Sándor verseire
HU

Játsszák: Bíró Eszter, Stekbauer-Hanzi Réka, Nagy Timea, Tőrös Szilvia, Vén Evelin

Dramaturg: Kocsis Rozi
Zene: Krulik Zoltán
Rendező munkatársa: Oltean Márk

Rendező: BARTAL KISS RITA

 

Bennem a létra c. előadás elsősorban Weöres Sándor: Rongyszőnyeg versfűzérének gyöngyszemeiből építkező versszínházi produkció, melyben a versek jönnek, mennek, összefogóznak, szétválnak, egymásra találnak, konfliktusba keverednek, feleselnek egymással.  Teret biztosítanak, lehetőséget kínálnak régi és új kifejezési formák létrehozására,  amelynek központi gondolata a vers  tágabb értelmű színházi eszközökkel történő megszólaltatása. A  szereplők a szavak, a cselekmény az egymáshoz való viszonyuk. 

Minden vers egy nagyobb egésznek a része, egymásra vetnek hol fényt, hol árnyékot. Úgy szól az egész, mint egy szimfónia: motívumok szólalnak meg, tűnnek el, majd térnek vissza variálva, tuttik és szólók váltják egymást.

A Rongyszőnyeg miniatűrjeit  kettősség jellemzi:  komoly és mély filozofikus tartalmak általában játékossággal, könnyed ritmusú zeneiséggel párosulnak, melyeknek megalkotásakor Weöres Sándor az európai költészet, a keleti filozófiák és a magyar népdalok hagyományaira épített.


Ezekből a zseniális "foszlányokból" - epigrammák, ütempróbák, vázlatok, töredékek- szövődik "szőnyeggé" az előadás sajátos dramaturgia mentén, képzettársításos módon, öt tételben. A produkció lényeges formai eleme a koreográfia, a zeneiség és az animáció, melyek érzékeltetik a jelenetek sűrű atmoszféráját, képet társítanak a szöveghez, s egyben fontos kifejezőeszközként is funkcionálnak. 

Higgyünk Babitsnak, hogy amikor megszólaltatják a verset, akkor új műalkotás születik, amely „nem azonos a költő művével, de nem is egészen idegen attól”, hisz a vers előadójának élő hangja, arckifejezése, mozdulatai mást tudnak és mást kénytelenek megfogni a valóságból.

A célunk az, hogy a nézők vigyék haza a látottakat, hallottakat, vigyék haza a költőt, olvassák újra a Weöres-verseket, hisz minden költemény annyiszor születik meg, ahányszor elolvassa egy-egy fogékony olvasó.

At this moment, we do not have any future performances scheduled.

Stay Up To Date With Your Favorite Events

subscribe