Creative PlayGround Intensive - 6th Edition

Creative PlayGround Intensive - 6th Edition

Creative PlayGround Intensive - 6th Edition

𝐑𝐎

“Creative PlayGround Intensive” este un program educațional de dezvoltare în dansul contemporan destinat celor ce activează sau doresc să activeze în zona Artei Coregrafice la nivel profesionst, atât elevilor din licee de specialitate și studenților secțiilor "Artă Coregrafică" și "Arta Actorului", cât și oricărei persoane inițiate într-o zonă sportivă sau de mișcare.

Contemporary Creative Dreamers vă invită să participați la cea de a șasea ediție a “Creative PlayGround Intensive”, ce va avea loc în perioada 1-6 August 2024, în București.

Ediția curentă va însuma un număr de 36 de ore de studiu, împărțite în 6 ateliere susținute de 6 profesori:

- C-Mestre Antonia Minhoca – Profesor Invitat

- Andreea Novac – Profesor Invitat

- Bogdan Zamfir – Profesor Invitat

- Andreea Vălean – membru CCD

- Daniel Dragomir – membru CCD

- George Pleșca – membru CCD

Programul educațional are ca scop principal dezvoltarea abilităților de mișcare și înțelegerea principiilor de mișcare. Programul este structurat astfel încât, prin respectarea acestuia, participantul să poată susține numărul de antrenamente propuse și să poată asimila informațiile atât practice, cât și teoretice.

-----------------------------------------------------------------------------

Nivelul Programului Intensiv “Creative PlayGround Intensive” 2024: Intermediar--->Avansat.

Evenimentul se adresează tuturor celor ce practică o formă de mișcare de cel puțin 3 ani și care doresc să își dezvolte abilitățile de mișcare și să cunoască noi modalități de aplicabilitate ale principiilor de mișcare ce stau la baza tuturor formelor de sport, mișcare.

Limită de vârstă: minim 13 ani

𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭!

Costul biletului achiziționat nu se returnează în cazul în care cumpărătorul biletului nu mai poate participa la evenimentul educațional.

Fotografie originală: Tudor Popa

Grafician: Denisa Oprea

𝐄𝐍

“Creative PlayGround Intensive” is a contemporary educational development program for those who work or want to work in the area of Choreographic Art at a professional level, both high school students and students of the "Choreographic Art" department and "Acting Art", as well as and any person initiated in a sports or movement area.

Contemporary Creative Dreamers invites you to participate in the sixth edition of the "Creative PlayGround Intensive", which will take place between August 1-6, 2024, in Bucharest.

The current edition will total 36 hours of study, divided into 5 workshops supported by 6 teachers:

- C-Mestre Antonio Minhoca – Guest Teacher

- Andreea Novac – Guest Teacher

- Bogdan Zamfir – Guest Teacher

- Andreea Vălean – CCD member

- Daniel Dragomir – CCD member

- George Pleșca – CCD member

The educational program is mainly aimed at developing movement skills and understanding the principles of movement. The program is structured so that, by following it, the participant can support the number of trainings proposed and can assimilate both practical and theoretical information.

--------------------------------------------------- --------------------------

Creative PlayGround Intensive Level 2024: Intermediate ---> Advanced.

The event is addressed to all those who practice a form of movement for at least 3 years and who want to develop their movement skills and learn new ways of applying the principles of movement that underlie all forms of sport, movement.

Age limit: minimum 13 years

𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭!

The cost of the purchased ticket is not returned if the ticket buyer is no longer able to participate in the educational event.

Original Photography: Tudor Popa

Graphics: Denisa Oprea

Location
Date
Price
Order
Location
Date
1-6 August 2024, interval orar: 10:00 - 17:00
Order

1350 lei (Late Fee)

Stay Up To Date With Your Favorite Events

subscribe