Decalogul după HESS de Alina Nelega

16+
Decalogul după HESS de Alina Nelega Underground Festival Editia XIV Arad 2024

Decalogul după HESS de Alina Nelega 16+

Underground Festival Editia XIV Arad 2024

Spectacolul urmează datele reale din biografia controversatului Rudolf Hess,

aghiotantul lui Hitler, judecat pentru crime de război niciodată recunoscute și

închis la Spandau timp de 47 de ani. În alt plan, se derulează o analiză lucidă și

amară a lumii contemporane, o lume care își pierde reperele sacre și morale, o

lume amenințată sever de rasism și naționalism, discriminare și segregare,

violență și intoleranță. Acestor provocări trebuie să le facă față spectacolul, o

liturghie neagră în care actorul Nicu Mihoc se identifică cu personajul și îl trăieşte

cu o autenticitate de netăgăduit: se afundă, fără nici o disimulare în tenebrele lui

Hess, îi creionează idealurile cu nesmintită credinţă, dându-ne astfel dimensiunile

unei apocalipse în toată splendoarea ei malefică. Invocând Decalogul, în ultima

cină dinaintea sinuciderii lui, Hess ne demonstrează că trăim într-o lume în care

crima de război ascunde, sub sloganul purităţii idealului, al patriotismului şi al

iubirii valorilor naţionale, maladii periculoase. Trăim un timp al violenţelor, când

răul e în primul rând în noi şi ameninţă să ne ia în stăpânire. Dar oare lecţiile

istoriei ne învaţă vreodată ceva?

Durata: 55min

Varsta: 16+

Distributia: Rudolf Hess: Harsányi Attila

Decorul, costumele: Tapasztó-Harsányi

Regia tehnică: Gheorghe Mureșan

Sound design: Gheorghe Mureșan

Light design: Cornel Dume/Ioan Horga

Asistența de regie: Fekete Réka

Regia: Tapasztó Ernő

At this moment, we do not have any future performances scheduled.

Stay Up To Date With Your Favorite Events

subscribe