fbpixel
Skip to main content

Ogres / Căpcăuni + Artist Talk with the team

franceză română
Ogres / Căpcăuni + Artist Talk with the team Platforma Internațională de Teatru #4

Ogres / Căpcăuni + Artist Talk with the team

Platforma Internațională de Teatru #4
franceză română

OGRES/CĂPCĂUNI by Yan Verburgh, directed by Eugen Jebeleanu (FR)
 

Ogres/Căpcăuni propune un voiaj în inima homofobiei într-un moment în care și o parte din opinia publică din România se aliniază la această tendință tot mai prezentă în unele țări europene, pe fondul obținerii mai multor drepturi de către diferitele minorități. Din Franța în Rusia și din Uganda până în Iran - trecând prin Bulgaria, Africa de Sud, Camerun, Grecia, Brazilia, România, Coreea de Sud și Țările de jos - acest text se referă la un tip de discriminare care exclude socialmente, care omoară direct sau indirect, care există sub toate formele și ale cărei forme provoacă durere și suferință.

Piesa este rezultatul unei documentări aprofundate și pline de empatie, scriitura dramaturgului francez Yann Verburgh fiind apreciată în urma mai multor lecturi de care a beneficiat în perioada de dezvoltare a textului. Ogres a fost publicată de Éditions Quartett, cu o prefață semnată de Alexandra Badea, ea însăși autoare dramatică și regizoare recunoscută în spațiul francez.

28 de scene, 14 destinații, mai multe temporalități și 30 de personaje pentru un grup de 5 actori, fac să se audă puncte de vedere diferite și subiective (cele ale victimelor, cele ale agresorilor, cele ale familiilor, cele ale martorilor) care se reunesc într-un spațiu comun, generând o adresare corală. Această propunere dramatică ridică întrebări despre injustiția și inegalitatea legată de orientarea sexuală și, într-un mod mai larg, asupra libertății de a iubi și de a fi iubit.

Spectacolul Ogres marchează debutul companiei cu același nume creată de Yann Verburgh și Eugen Jebeleanu în urma unei serii de colaborări de succes româno-franceze.

text: Yann Verburgh/regie: Eugen Jebeleanu/scenografie: Velica Panduru/ muzică: Rémi Billardon/ regie tehnică: Nina Tanné

Cu: Radouan Leflahi, Ugo Leonard, Clemence Laboureau, Claire Puygrenier, Yan Verburgh

În limba franceză, cu traducere în română/ In French with Romanian subtitles

EN Ogres proposes a voyage in the heart of the homophobia, in a moment when a big part of the public opinion in Romania aligns to a tendency more and more present in European countries, which means acting against the rights of minorities. From France to Russia and from Uganda to Iran - passing through Bulgaria, South Africa, Cameroon, Greece, Brazil, Romania, South Korea and Netherlands - this text talks about a type of discrimination which can socially exclude someone, which can kill someone, directly or indirectly and which exists under many guises and always provokes pain and sufferance.

The play is the result of an in-depth and full of empathy documentation and the writing of the French playwright Yann Verburgh has been widely appreciated after the readings organized while developing the text. Ogres was published by Éditions Quartett with a forward by Romanian born author and director Alexandra Badea, which is herself an accomplished artist working in France.

28 scenes, 14 destinations, many temporalities and 30 characters played by a group of 5 actors, give voice to very different and subjective points of view ( those of the victims, of the aggressors, of the families and of the witnesses) all reunited in a common space generated by a choral acting. This performance raises questions about injustice and inequality regarding sexual orientation and, in a larger sense, regarding the freedom to love and to be loved.

Ogres also marks the debut of the company with the same name created by Yann Verburgh and Eugen Jebeleanu after a series of successful French-Romanian collaborations.

Spectacol prezentat cu sprijinul Institutului Francez din București

Stay Up To Date With Your Favorite Events