fbpixel
Skip to main content

Neverendings

Neverendings Sergiu Matiș la eXplore festival #12

Neverendings

Sergiu Matiș la eXplore festival #12

NEVERENDINGS

Sergiu Matiș la eXplore festival #12

25.09.2017 / 19:00-22:00

Teatrul Național “I.L.Caragiale” Bucuresti, Sala Atelier

 

For English please scroll down

 

Indiferent de orientarea politică, putem cu toții fi de acord că revoluția din octombrie 1917 a influențat într-un mod radical istoria întregii lumi. Spectacolul nu sărbătorește nici victoria, nici eșecul revoluției, ci e doar o platformă pentru a reflecta asupra imposibilității de a spera la o lume mai bună în timpul prezent, sau la ce fel de gândire utopică este totuși posibilă azi. (Sergiu Matis)

 

Într-un Berlin sovietic, în timpul unei serii de manifestări de celebrare a 100 de ani de la Revoluția din Octombrie, un numar de oameni selectați ai orașului sunt invitați să întâlnească cinci tovarăși speciali. Ei vor comemora acest moment din istorie când utopia a venit la putere prin coruri și dansuri care glorifică realizările fantastice ale eroilor curajoși în această epocă de aur. Eforturile uriașe, luptele imense, atrocitățile îngrozitoare și eșecurile iremediabile nu vor fi uitate, dar acum este momentul să planificăm următorii 100 de ani ai revoluției permanente și neîncetate. Trupurile maselor sunt structurate coregrafic în reverii colective către o lume mai bună.

 

Concept, coregrafie: Sergiu Matiș

Interpretare: Jule Flierl, Martin Hansen, Gyung Moo Kim, Orlando Rodriguez, Maria Walser

Scenografie și costume: Dan Lancea; Lightdesign: Sandra Blatterer

Dramaturgie: Mila Pavicevic; Manager de producție: David Eckelmann

Finanțat de Administrația Senatului Cultură și Europa / Sprijinit de Tanzfabrik Berlin

 

Sergiu Matiș, născut la Cluj-Napoca, România, și-a început cariera profesională la Tanztheater Nürnberg. Din 2008 locuiește în Berlin și colaborează cu artiștii Colette Sadler, Yossi Berg, Philip Bergmann, Daniel Kok și Jee-Ae Lim. Dansează și lucrează în mai multe coregrafii de Sasha Waltz & Guests (Dialoge: Neues Museum and MAXXI, Continu, Matsukaze, și Sacre). În anul 2014 a absolvit masteratul Solo / Dance / Authoring (SODA) la HZT Berlin și a primit o bursă de la Fundația Națională Academică Germană. Coproducțiile sale (Human Nature, Landing, ThreeDoors. Search, 89. Grenzenlos, Ending-dong, doom room, Duet, Keep it real, Explicit Content) sunt prezentate pe plan internațional.

 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Conceput ca o platformă de reflecţie şi dezbatere artistică a celor mai recente problematici şi direcţii contemporane, eXplore festival este recunoscut ca un festival inovator, care prezintă publicului din România unii dintre cei mai importanţi creatori internaţionali ai momentului - repere coregrafice pentru dansul contemporan, dar şi artişti care propun formate transdisciplinare, ce depăşesc graniţele dintre mai multe domenii de creaţie artistică, aducând în atenţia publicului subiecte importante ale societăţii contemporane.

Cu fiecare ediţie organizată, festivalul îşi propune să contribuie la promovarea dansului şi performance-ului contemporan în rândul publicului larg, având un rol major în ultimii 12 ani în dezvoltarea unui dialog între creatori şi publicul acestora. Totodată, eXplore festival stimulează şi susţine creaţia tinerilor artişti din domeniu, prin activităţi de producţie, prezentare, workshop-uri, dezbateri, conferinţe, şi filme de dans.


Ediţia #12 a eXplore festival se va desfăşura la Bucureşti între 24 septembrie - 14 octombrie 2017, la Teatrul Naţional “I.L. Caragiale” Bucureşti, Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Naţional al Literaturii Române, şi WASP – Working Art Space and Production. Evenimente speciale ale festivalului vor urma în perioada octombrie – noiembrie 2017 şi în oraşele Iaşi şi Arad.


■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Producători: Asociația 4Culture și WASP Working Art Space and Production.
Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național - AFCN.

Parteneri: ARCUB Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București și Primăria Capitalei, Institutul Francez BucureștI.Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.


Programul integral al festivalului va fi disponibil în curând pe www.exploredancefestival.ro și www.waspmagazine.com.

 

 

 

 

 

EN

 

NEVERENDINGS

Sergiu Matiș at eXplore festival #12

25.09.2017 / 19:-00-22:00

National Theatre “I.L.Caragiale” Bucharest, Atelier Hall

 

Regardless of political orientation, we can all agree that the October Revolution of 1917 radically influenced the history of the world. The performance does not celebrate either the victory or the failure of the revolution, but it's a platform to reflect on the impossibility to hope for a better world in the present time, or what kind of utopian thinking is still possible today. (Sergiu Matis)

 

In a Soviet Berlin, during a series of celebrations of 100 years since the October Revolution, selected people of the city are invited to meet five special comrades. They will commemorate this moment in history when utopia came to power with choirs and dances that glorify the fantastic achievements of the brave heroes during this golden age. The huge efforts, the immense struggles, the horrendous atrocities and the irremediable failures won’t be forgotten, but now it's time to plan the next 100 years of the neverending, permanent revolution. The bodies of the masses are choreographed into collective daydreams towards a better world.

 

Concept, Choreography: Sergiu Matiș

Performance: Jule Flierl, Martin Hansen, Gyung Moo Kim, Orlando Rodriguez, Maria Walser

Scenography and constumes: Dan Lancea; Lichtdesign: Sandra Blatterer

Dramaturgy: Mila Pavicevic; Manager de producție: David Eckelmann

Funded by the Senate Administration Culture and Europe / Supported by the Tanzfabrik Berlin.

 

Sergiu Matiș, born in Cluj-Napoca, Romania, began his professional career at the Tanztheater Nuremberg. He has been living in Berlin since 2008, working with choreographers such as Colette Sadler, Yossi Berg, Philip Bergmann, Daniel Kok, and Jee-Ae Lim. He dances and works in several choreographies of Sasha Waltz & Guests (Dialoge: Neues Museum and MAXXI, Continu, Matsukaze, and Sacre). In 2014 he completed his Master’s degree Solo/Dance/Authorship (SODA) at HZT Berlin and received a scholarship from the German National Academic Foundation. His choreographies (Human Nature, Landing, ThreeDoors. Search, 89. Grenzenlos, Ending-dong, doom room, Duet, Keep it real, Explicit Content) have been shown internationally.

 

 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Conceived as a platform for reflection and artistic debate of the latest contemporary themes and directions, eXplore festival is recognized as an innovative festival that presents to the Romanian public some of the most important international creators of the moment in the field of contemporary dance, but also artists who offer transdisciplinary formats that go beyond the boundaries of several areas of artistic creation, bringing to the attention of the public important topics of contemporary society.

With each organized edition, the festival aims to contribute to the promotion of contemporary dance and performance among the general public, having a major role in the past 12 years in developing a dialogue between creators and their audience. At the same time, eXplore festival stimulates and supports the creation of young artists in the field through production activities, presentations, workshops, debates, conferences, and dance films.


The #12 edition of the eXplore festival will be held in Bucharest between September 24th and October 14th, 2017 at the National Theater "I.L. Caragiale" Bucharest, the National Art Museum of Romania, the National Museum of Romanian Literature, and WASP - Working Art Space and Production. Special events will also take place between October - November 2017 in the cities Iaşi and Arad.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Production: 4Culture and WASP Studios

Cultural project co-financed by The National Cultural Fund Administration - AFCN.
Partners: ARCUB and Bucharest City Hall, French Institute Bucharest


The project does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the project or the way the project results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.


The festival program will be soon available on www.exploredancefestival.ro and www.waspmagazine.com.

At this moment, we do not have any future performances scheduled.

Stay Up To Date With Your Favorite Events

subscribe

we also recommend