fbpixel
Skip to main content

Izolare într-o serie de stări liminale

Izolare într-o serie de stări liminale

Izolare într-o serie de stări liminale

Izolare într-o serie de stări liminale

Instalație performativă în sit real
22 ianuarie, 29 ianuarie | 18:00

de: Simona Deaconescu (coregrafă), Ramon Sadîc (artist plastic), Justin Baroncea (arhitect), Maria Ghement (arhitectă), Vlaicu Golcea (compozitor), Ioana Marchidan (performeră), Andrei Boariu (performer), Georgeta Corca (performeră), Simona Dabija (performeră), Maria Luiza Dimulescu (performeră), Mihai Burcea (istoric), Bogdan Iancu (antropolog), Alex Radu (co-autor concept curatorial și producător)

Cu extrase din texte de Egon Balas, Mircea Damian, Augustin Vișa, Corneliu Coposu.

“Izolare într-o serie de stări liminale” propune un demers performativ, vizual și arhitectural, care conectează fragmente din istoria complexă a Malmaison cu situația corpului din prezent. Aflat într-o criză de redefinire a raportului său cu societatea, moștenirea istorică și pronosticurile incerte despre viitor, corpul performativ propus de artiști este ritualic și tranzitoriu, într-o oscilație instabilă între ceea ce a fost și ceea ce ar putea să fie. 

Pornind de la imagini, interviuri, cronici, mărturii ale corpurilor care au trecut prin Malmaison, instalația performativă explorează fenomenul reconstrucției corporale, al reasamblării într-o nouă identitate. Câteodată afectivă, câteodată cinică și ironică, de multe ori pragmatică și directă, instalația este un potențial organism (dis)funcțional. Lucrarea colectivă sustrage materialul kinestezic al experienței corpului în izolare și îl recalibrează într-un spațiu care-și pierde intenționat caracterul ceremonial, devenind o resursă accesibilă. Memoria spațiului, transpusă în score-uri pulsatile, se reînnoiește constant prin asumarea unor identități străine, care se contopesc cu schimbul de informație dintre performeri și public. 

În “Izolare într-o serie de stări liminale” mai multe temporalități se suprapun, stări corporale familiare sunt recontextualizate istoric, lăsând loc unor fantezii despre viitor. 

Instalația face parte din proiectul ”Isolation in a Series of Liminal States” co-produs de Asociația Tangaj Collective și /SAC @ MALMAISON (Asociația Aiurart), co-finanțat de Primăria Capitalei prin ARCUB în cadrul Programului București – Oraș Deschis 2021. Pentru informații detaliate despre programul de finanțare al Primăriei Municipiului București prin ARCUB, puteți accesa www.arcub.ro. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Primăriei Municipiului București sau ARCUB. 

“Isolation in a series of liminal states” este un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.


***


Accesul la eveniment se face în condițiile sanitare impuse de legislația în vigoare și pe baza certificatului digital european COVID (în format digital sau tipărit). 

Stay Up To Date With Your Favorite Events

we also recommend