fbpixel
Skip to main content

Butterfly effect + Soare Staniol

Butterfly effect + Soare Staniol EXPLORE FESTIVAL  #12

Butterfly effect + Soare Staniol

EXPLORE FESTIVAL #12

Butterfly effect Elena Copuzeanu (Romania)

13.10.2017 / 19:30
Teatrul Național “I.L.Caragiale” București, Sala Media

Concept, text și coregrafie: Elena Copuzeanu.
În alcătuirea textelor sunt povestiri autobiografice de Ion Bogdan Dumitrescu, Tudor Cotiga, Angela Graur şi altii. Producție: eXplore festival, 4Culture Association & WASP Studios
With the support of Life Long Burning project, Culture Programme of the European Union.
Durata: 45 minute.

EN

In Butterfly effect, I decided to bring personal autobiographical elements to the stage, but to hide them among the equally personal elements of my friends who have agreed to donate their stories to this show. The events that change our paths of life become a common property (good for the whole community) almost without realizing. We participate indirectly but no less decisively in the transformation of the destiny of those next to us. We modify and remodel the interior or exterior relief according to the presence, energy and posture of our bodies. Together we become structure, material and relief (ground surface configuration) that is constantly changing. Together we are both storytellers and counterfeiters of our own destiny.

Graduating from the Bucharest Art Academy, Fine Art Major, Elena Copuzeanu proved to be a right choice for achieving a Master degree in Multimedia and Conceptual Art – Maastricht, under the supervision of Lawrence Weiner, accredited artist/art professor.
Out of all the areas of performing arts, which got to be explored through various workshops, Elena focused and prioritized the Dance experience and the definition of a personal choreographic language. In her last projects, the spectator is confronted with the bringing into the scene of her brutal, frustrating autobiographical elements. She is quizzing (interrogating)  the convention that separates the personal space from the stage and / or the public space. She involves witnesses in the artistic act, and they become an active part of the performances.
Other forms of artistry for Elena Copuzeanu’s imagination outlet are intertwined with fashion and mural art. Examples of hand-painted textiles – garments or tapestries – can be found in personal collections in Bucharest and New York; murals can be seen in private space in Brussels and art-works in the form of paintings are present in the Contemporary Art National Museum in Bucharest and private collections in New York.

RO

În Butterfly effect am decis să aduc în scenă elemente autobiografice personale, dar pe care să le ascund printre elementele la fel de personale ale prietenilor mei care au consimțit să- şi doneze poveştile acestui spectacol. Evenimentele care ne schimbă traseele vieții devin un bun comun aproape fără să ne dăm seama. Participăm indirect dar nu mai puțin hotărâtor la transformarea destinelor celor de lângă noi. Modificăm şi remodelăm relieful interior sau exterior în funcție de prezența, energia şi postura corpurilor noastre. Împreună alcătuim o materie şi relief care se modifică permanent. Împreună suntem povestitori  dar şi falsificatori ai propriilor destine.

Dupa ce a absolvit Academia de Arte Bucureşti – secția pictură, si un Master în Multimedia şi Artă Conceptuală la Maastricht sub îndrumarea artistului Lawrence Weiner, Elena Copuzeanu câştigă experiență în dramaturgie  şi coregrafie prin participarea  la numeroase workshop-uri. Experimentează conjuncția şi sinteza mai multor arii performative ulterior focusându-se prioritar asupra dansului şi definirii unui limbaj coregrafic personal. În proiectele sale  recente spectatorul e confruntat cu aducerea în scena a elementelor autobiografice brute, fruste. Ea chestionează convenția care separă spațiul  personal de cel scenic sau/ şi de spațiul public. Colateral acestor demersuri, inițiază  proiecte şi in cadrul designului vestimentar sau al picturii murale. Articole de vestimentație pictate de mâna artistei, devenind piese unice, pot fi intilnite în colecțiile de fashion ale protipendadei bucureştene şi new-yorkeze;  are lucrări de graffiti  în spații private din Bruxelles, şi lucrari de pictură şi desen în colecțiile Muzeului Național de Artă Contemporană Bucureşti şi colecții private din NY.

---

Sun Staniol – Maria Balabaş / Mihai Balabaş / Sorin Păun Randomform / Marina Pîngulescu

13.10.2017 / 20:30

Teatrul National I.L.Caragiale Bucureşti – Sala Media

EN

Sun Staniol – is a musical project conceived in the spirit of stylistic fusion. We are experimenting, leaving open space for the influences of the artists we listen to and looking together for the group’s own expression. Sun Staniol performed in festivals such as Train Delivery (Bucharest), Huet urban (Sibiu), Simultan (Timisoara), B-Seite (Germany), Media Art Festival (Arad).
downtempo, IDM, ambient, dark ambient, neo folk, spoken word, psychedelic etc

Maria Balabaș is a musician and radio moderator. Moderate the Morning crossover broadcast from Radio Romania Cultural and created projects devoted to new forms of radio creation (Sound Generation, How to Know You Are an Artist). In 2014 she was nominated for Prix Europa (Berlin) for the documentary Maria Tanase – Urban Soundtrack for a Divina. He has initiated musical groups such as Avant’n’Gard and Sun Staniol, inspired by improvisation techniques, electronic music, acoustic music techniques. Creates installations generated by artistic interest for the form of field-specific auditory memory.
Mihai Balabaș is a violinist with self-study undergraduate studies and guitar, activating both the symphonic and the underground stage. He is a member of Avant’n’Gard, Bucium and Three Parallels. He has collaborated with artists such as Cătălin Milea, Mircea Florian, Norzeatic, Iordache, Nu & Apa Negru, Marcus Beuter (Germany), Mr Delagare (France), Nik Baertsch Switzerland), Trey Gunn (USA). She signs with her sister, Maria Balabas, sound installations for the French Institute in Bucharest, Czech Center and the Contemporary Dance Festival 2012. He has concerts in Romania, Great Britain and Switzerland. He is currently working on his first solo album.
Sorin Paun aka Randomform began producing electronic music in 2005 and has since created multiple aliases to explore different genres as a DJ, producer and remixer. His plays and remixes have been published on labels and non-labels, he has released custom DJ mixes and has been featured in numerous international radio podcasts and broadcasts. “Displaying extraterrestrial diversions, microscopic attention to detail and oblique movements, and a peculiar vision of future worlds unveils itself, if somewhat subliminally.” “Randomform releases a swarm of insects flying over the radar of experimental electronics. ” [Igloomag.com]
Marina Pîngulescu is a violinist, graduate of the Bucharest National Music University. Her music activity takes place between collaborations with symphonic orchestras (Philharmonic of Pitesti, Râmnicu Vâlcea), jazz musicians (Nik Bärtsch) and rock bands such as The Veil. She received awards and performed in Germany, France, Spain, Italy, Switzerland, Turkey. In the Staniol Sun, Marina Pîngulescu discovers the wild expression of the violin and joins the group in her most personal artistic manner.

RO

Soare Staniol – este un proiect muzical conceput în spiritul fuziunii stilistice. Experimentăm, lăsăm spaţiu deschis pentru influenţe ale artiştilor pe care-I ascultăm şi căutăm împreună expresia proprie a grupului. Soare Staniol a performat în festivaluri precum Train Delivery (Bucureşti), Huet urban (Sibiu), Simultan (Timişoara), B-Seite (Germania), Media Art Festival (Arad).
downtempo, IDM, ambient, dark ambient, neo folk, spoken word, psychedelic etc

Maria Balabaş este muziciană şi moderatoare radio. Moderează emisiunea Dimineața crossover de la Radio România Cultural și a creat proiecte dedicate noilor forme de creație radiofonică (Generația sonoră, Cum să ştii că eşti artist). În 2014 a fost nominalizată la Prix Europa (Berlin) pentru documentarul Maria Tănase – Soundtrack urban pentru o divă. A inițiat grupuri muzicale precum Avant’n’Gard și Soare Staniol, inspirate de tehnicile de improzivație, muzica electronică, tehnici ale muzicii acustice. Crează instalații generate de interesul artistic pentru forma de memorie auditivă specifică înregistrărilor de teren.
Mihai Balabaş este violonist cu studii universitare şi chitarist autodidact, activând deopotrivă pe scena simfonică şi pe cea underground. Este membru al trupelor Avant’n’Gard, Bucium si Trei Parale, a colaborat cu artisti precum Cătălin Milea, Mircea Florian, Norzeatic, Iordache, Nu & Apa neagră, Marcus Beuter (Germania), Mr Delagare (Franta), Nik Baertsch (Elvetia), Trey Gunn (USA). Semnează împreună cu sora sa, Maria Balabaş, instalaţii sonore pentru Institutul Francez din Bucureşti, Centrul Ceh şi Festivalul de Dans Contemporan Explore 2012. A susţinut concerte în România, Marea Britanie şi Elveţia. În prezent lucrează la primul album solo.
Sorin Păun aka Randomform a-nceput să producă muzică electronică în 2005 și de atunci și-a creat multiple aliasuri pentru a explora diferite genuri în calitate de DJ, producător și remixer. Piesele sale și remixurile au fost publicate la label-uri și netlabel-uri, a publicat mixuri de DJ personalizate și a fost inclus în numeroase podcasturi și transmisiuni radio internaționale. “Displaying extraterrestrial diversions, microscopic attention to detail and oblique movements, a peculiar vision of future worlds unveils itself, if somewhat subliminally. Darkened by fractured beats and moody digital-signal-processing, Randomform releases a swarm of insects flying over the radar of experimental electronics.” [igloomag.com]
Marina Pîngulescu este violonistă, licențiată a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti. Activitatea sa de muzician se desfășoară între colaborările cu orchestre simfonice (Filarmonica din Pitești, Râmnicu Vâlcea), muzicieni de jazz (Nik Bärtsch) și cu trupe rock precum The Veil. A primit premii și a concertat în Germania, Franța, Spania, Italia, Elveția, Turcia. În Soare Staniol, Marina Pîngulescu descoperă expresia sălbatică a cântului la vioară și se alătură grupului în cea mai personală ipostază artistică a sa.

Stay Up To Date With Your Favorite Events