NOI, STUDENȚII! + KATANGA NATION / WE, STUDENTS! + KATANGA NATION

NOI, STUDENȚII! + KATANGA NATION / WE, STUDENTS! + KATANGA NATION One World Romania, ediția a 16-a

NOI, STUDENȚII! + KATANGA NATION / WE, STUDENTS! + KATANGA NATION

One World Romania, ediția a 16-a - RESIST TO EXIST / EXISTÂND, REZISTÂND

Regie: Rafiki Fariala – Republica Centrafricană, Franța, Republica Democratică Congo – 2022 – 83 min

Sinopsis:

Filmul spune povestea prieteniei dintre trei studenți la Economie în Bangui, capitala Republicii Centrafricane, și oferă o privire din interior, rară și prețioasă, asupra peisajului psihologic și moral al unei generații atât de îndepărtate din punct de vedere geografic. Unul dintre personaje este chiar regizorul, iar intenția inițială, de a devoala corupția din sistemul universitar, incompetența profesorilor, hărțuirea sexuală a studentelor, condițiile din campus, se îmbogățește cu discuții vii despre creștere economică, capitalism, comunism și cu complicații firești ale vieții – căsătorie, copii, avort, familie. Abordarea e candidă, fără extravaganțe, fără să să caute spectaculosul în cotidian, cu un amestec de naivitate și înțelepciune deopotrivă, care degajă chiar un anume optimism, o speranță că noua generație are șansă să nu repete greșelile înaintașilor, ori măcar să comită unele proprii.

Directed by: Rafiki Fariala – Central African Republic, France, The Democratic Republic of Congo – 2022 – 83 min

Synopsis:

The film tells the story of the friendship between three Economy students in Bangui, the capital of the Central African Republic, and offers a rare and precious inside view on the psychological and moral landscape of a generation that is so removed geographically. One of the characters is the director himself, and the initial intention, that of revealing the corruption of the academic system, the teachers’ incompetence, the sexual harassment of female students, the conditions on campus, is enriched through lively discussions on economic growth, capitalism, communism, as well as the natural complications of life – marriage, children, abortion, family. The approach is candid, unextravagant, without searching for the spectacular in the everyday, with a mixture of both naivety and wisdom, which even exudes a certain optimism, the hope that the new generation has a chance to not repeat the mistakes of its predecessors, or at least to make its own mistakes.

KATANGA NATION

Regie: Beza Hailu Lemma & Hiwot Admasu Getaneh – Africa de Sud, Etiopia – 2022 – 27 min

Sinopsis: Amele gestionează un hotel improvizat în Addis Abeba: nimic extravagant, dar totuși un prețios acoperiș deasupra capului pentru cei, nu puțini, veniți din toate colțurile Africii să-și încerce norocul în capitala Etiopiei. O viață a precarității și a negoțului îi așteaptă pe subiecții scurtmetrajului Katanga Nation, proiectați pe fundalul unui peisaj urban în permanentă schimbare. Dinspre cartierele gentrificate și noile centre economice înțesate de zgârie-nori, cineaștii trasează un arc – deopotrivă metaforic și cât se poate de real – până înspre străzile ghetoizate unde o altă comunitate se dezvoltă în paralel. Misiunea umanistă și compensatorie a filmului e să aducă la lumină aceste voci care ascund însemnele inegalității, dar care – dintr-un refuz al atitudinilor victimiste – n-au renunțat să se bată.

Directed by: Beza Hailu Lemma & Hiwot Admasu Getaneh - South Africa, Ethiopia - 2022 - 27 min

Synopisis: Amele runs an improvised hotel in Addis Abeba: nothing extravagant, but nevertheless a precious roof over the heads of the many people who come from all corners of Africa to try their luck in the capital of Ethiopia. A life of precariousness and bargaining awaits the subjects of the short film "Katanga Nation,” projected against the backdrop of an ever-changing urban landscape. From the gentrified neighbourhoods and the new economic centres teeming with skyscrapers, the filmmakers draw an arc – that is both metaphorical and utterly real – to the ghettoized streets where another community develops in parallel. The film’s humanistic and compensatory mission is to bring to light these voices that conceal the signs of inequality, but which – out of a refusal of victim mentality – have nevertheless not given up fighting.Biletele sunt valabile doar la data și ora inscripționate pe acestea. Rezervările facute prin abonamentele generale și de 5 intrări sunt valabile cu cel târziu 5 minute înainte de începerea filmului. Accesul spectatorilor în cinema după ora începerii filmului, așa cum este inscripționată pe bilet, nu este posibil.

Pentru accesul persoanelor cu dizabilități și al copiilor sub 12 ani, puteți solicita un bilet cu valoare 0 trimițând un email cu un document justificativ atașat către office@eventbook.ro cu minim 24h înainte de proiecția filmului.

At this moment, we do not have any future performances scheduled.

Stay Up To Date With Your Favorite Events

subscribe

we also recommend


BELLE smART HOUSE films from Bad Unicorn
disponibil 72h de la prima accesare
BELLE
Online
CAZUL INGINERULUI URSU
18:00 - Today, 20 June
CAZUL INGINERULUI URSU
Cinema Union
A Cautionary Tale TIFF.23
22:00 - Tomorrow, 21 June
A Cautionary Tale
Cinema ARTA Cluj
Monsoon Wedding F-SIDES
18:00 - Sunday, 30 June
Monsoon Wedding
Cinema ARTA Cluj