fbpixel
Skip to main content

Lectură publică și sesiune de autografe cu poetul Constantin Abăluță

Librăria Humanitas Kretzulescu, duminică, 17 martie, ora 16.00

Lectură publică și sesiune de autografe cu poetul Constantin Abăluță Librăria Humanitas Kretzulescu, duminică, 17 martie, ora 16.00

Editura Casa de Pariuri literare și Librăria Humanitas Kretzulescu (Calea Victoriei, nr. 45) vă invită duminică, 17 martie, de la ora 16.00, la o lectură publică a poetului Constantin Abăluță, ce va fi urmată de o sesiune de autografe.

Arhitect (fără operă), scriitor (a publicat vreo 70 de cărți), traducător (cca. 30 de volume), plastician (pregătește o expoziție retrospectivă de cca. 150 de tablouri), Constantin Abăluță (n. 1938) lucrează cu faptul real, cu obiectele, cu sugestia imaginară, cu nuanțele culorilor și ale cuvintelor. Cotidianul și banalul îl inspiră, abordează colajele și anacronismele pentru a defini mai exact și mai sensibil paradoxala figură umană. Perioadele creației sale literare (poezie, proză, teatru, eseu) ori plastice sunt imprevizibile ca o spirală care, pe măsură ce-și desfășoară volutele, ar căpăta o tot mai accentuată alură zigzagată. La urma urmei, creatorul își deschide întotdeauna antenele spre o lume necunoscută, căutând să-i răspundă cu necunoscutul dintr-însul. Un schimb echitabil. Cuvinte, ritmuri, forme, culori țâșnesc și se adresează publicului – și el un mare necunoscut. Arta presupune întotdeauna o triadă: creatorul, lumea obiectivă, individul degustător, cu subiectivismul său aparte. Ciocnirile între aceste elemente nasc empatie ori împotrivire. Lupta e și ea un dat al artei adevărate.

we also recommend

Videocratie DVD - One World Romania
Colectia de DVD-uri One World Ro
Videocratie

DVD - One World Romania
Bucuresti

THE DRILL 2.0 BOOTCAMP'S AFTEPARTY
09.06.2019
THE DRILL 2.0

BOOTCAMP'S AFTEPARTY
TBA(Dublin)