VECTOR TM. Cultura ca practică urbană / Culture as Urban Practice

VECTOR TM. Cultura ca practică urbană / Culture as Urban Practice Seminar internațional: 8 & 9 dec 2023 / International seminar: December 8 & 9th, 2023

VECTOR TM. Cultura ca practică urbană / Culture as Urban Practice

Seminar internațional: 8 & 9 dec 2023 / International seminar: December 8 & 9th, 2023

For English, please scroll down

DESCRIERE

23 de vorbitori din 7 țări, 4 dezbateri, 2 zile și 1 obiectiv: capitalizarea agenților de regenerare urbană declanșați de programul Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii prin susținerea lor în cadrul politicilor publice pentru anii ce vin.

Pe 8 și 9 decembrie 2023, Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara vă invită la seminarul internațional „VECTOR TM. Cultura ca practică urbană”, un eveniment dedicat comunității de arhitecți, curatori, operatori culturali, creatori de politici publice și de strategii urbane, consultanți și decidenți din administrația publică. 

Aceștia vor dezbate, timp de două zile, în ce măsură premisele create de experiența Timișoarei de Capitală Europeană a Culturii vor conduce la transformări profunde în societate și la nivelul orașului. Întrebarea la care vor răspunde este: care sunt vectorii de transformare urbană generați de Programul cultural Timișoara 2023 și cum pot fi ei integrați în agenda publică pentru anii următori?

PROGRAM

8 decembrie 2023

 • 09.00 - 09.30: Sosire oaspeți 
 • 09.30 - 10:00: Cuvânt de deschidere: Dominic Fritz (România) / primarul municipiului Timișoara
 • 10.00 - 11.30: Viziuni asupra orașului: transformare urbană prin cultură și politici publice: Ivan Blasi (Spania), Gruia Bădescu (România, Germania), Ioana Dragomirescu (România), Iza Gajny (Polonia), Daniel Tellman (România)
 • 12.00-14.00: Cum se iau decizii în contextul transformării urbane prin cultură: Stojan Skalicky (Slovenia), Gabriel Almăjan (România), Ivan Sarar (Croația), Bonito Jorge Santos (Portugalia),  Irina Iamandescu (România), Lukasz Medeksza (Polonia)

9 decembrie 2023

 • 09.00 - 10.00: Sosire oaspeți & networking
 • 10.00-11.30: Practicile culturale, factori de modelare a politicilor publice și a dezvoltării urbane: Maria Charneco Llanos (Spania), Jak Spencer (Irlanda), Bogdan Demetrescu (România), Oana Simionescu (România), Saša Randić (Croația)
 • 12.00-14:00: Cum facem legătura între politici, politică și practici culturale: Alexandra Rigler (România), Ștefan Bâlici (România), Marina Batog (România), Paolo Otaola (Spania) 

Programul complet și prezentările invitaților sunt disponibile pe site.

Prezentările și discuțiile se vor desfășura în limba engleză.

Intrarea este liberă, pe bază de rezervare. Aceeași rezervare este valabilă pentru ambele zile ale seminarului. Codul de bare de pe documentul de confirmare, primit de mail, va fi scanat la intrare.

„VECTOR TM. Cultura ca practică urbană” face parte din programul evenimentului ”Timișoara 2023 la nesfârșit. Călătoria continuă. Cu tine. În primul rând”. 

VECTOR TM face parte din programul Power Station, componenta Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” dedicată creșterii capacității sectorului cultural și implementată de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VECTOR TM. Culture as Urban Practice

EVENT DESCRIPTION

23 speakers from 7 countries, 4 debates, 2 days, and 1 goal: capitalizing on urban regeneration agents triggered by the Timișoara 2023 - European Capital of Culture program by supporting them within public policies for the upcoming years.

On December 8th and 9th, 2023, the Center for Projects of the Timișoara Municipality invites you to the International Seminar "VECTOR TM. Culture as Urban Practice", an event dedicated to architects, curators, cultural operators, public policy and urban strategy creators, consultants, and decision-makers within the public administration.

They will discuss for two days to what extent the premises created by Timișoara's experience as the European Capital of Culture will lead to profound transformations in society and at the city level. The question they will answer is: what are the vectors of urban transformation generated by the Timișoara 2023 cultural program and how can they be integrated into the public agenda for the coming years?

PROGRAM

December 8, 2023

 • 09.00 - 09.30: Welcome
 • 09.30 - 10:00: Opening speech: Dominic Fritz (Romania) / City Mayor of Timișoara
 • 10.00 - 11.30: Visions for the city: culture-led urban transformation and policy-making: Ivan Blasi (Spain), Gruia Bădescu (Romania, Germany), Ioana Dragomirescu (Romania), Iza Gajny (Poland), Daniel Tellman (Romania)
 • 12.00-14.00: Decision-making in support of culture-led urban transformation: Stojan Skalicky (Slovenia), Gabriel Almăjan (Romania), Ivan Sarar (Croatia), Jorge Bonito Santos (Portugal), Irina Iamandescu (Romania), Lukasz Medeksza (Poland)

December 9, 2023

 • 09.00 - 10.00: Welcome and networking
 • 10.00-11.30: Cultural practices as policy shapers and city-creators: Maria Charneco Llanos (Spain), Jak Spencer (Ireland), Bogdan Demetrescu (Romania), Oana Simionescu (Romania), Saša Randić (Croatia)
 • 12.00-14.00: Connecting the dots. Policy, politics and practice work together: Alexandra Rigler (Romania), Ștefan Bâlici (Romania), Marina Batog (Romania), Paolo Otaola (Spain)

The complete program and presentations of the guests are available on the website.

Presentations and discussions will be conducted in English.

Entry is free of charge, online reservation is mandatory. The same reservation is valid for both days of the seminar. The barcode on the confirmation document, received by mail, will be scanned at the entrance.

"VECTOR TM. Culture as Urban Practice" is part of the event program "Neverending Timisoara 2023.The journey continues. With you. First and foremost”.

VECTOR TM is part of the Power Station programme, the component of the National Cultural programme „Timișoara – European Capital of Culture in 2023” dedicated to the development of capacities of the cultural sector and implemented by the Center for Projects of the Timișoara Municipality.

At this moment, we do not have any future performances scheduled.

Stay Up To Date With Your Favorite Events

subscribe