Izolare într-o serie de stări liminale

Izolare într-o serie de stări liminale

Izolare într-o serie de stări liminale

de: Simona Deaconescu (coregrafă), Ramon Sadîc (artist plastic), Justin Baroncea (arhitect), Maria Ghement (arhitectă), Vlaicu Golcea (compozitor), Ioana Marchidan (performeră), Andrei Boariu (performer), Georgeta Corca (performeră), Simona Dabija (performeră), Maria Luiza Dimulescu (performeră), Mihai Burcea (istoric), Bogdan Iancu (antropolog), Alex Radu (co-autor concept curatorial și producător)

Cu extrase din texte de Egon Balas, Mircea Damian, Augustin Vișa, Corneliu Coposu.

“Izolare într-o serie de stări liminale” propune un demers performativ, vizual și arhitectural, care conectează fragmente din istoria complexă a Malmaison cu situația corpului din prezent. Aflat într-o criză de redefinire a raportului său cu societatea, moștenirea istorică și pronosticurile incerte despre viitor, corpul performativ propus de artiști este ritualic și tranzitoriu, într-o oscilație instabilă între ceea ce a fost și ceea ce ar putea să fie. 

Pornind de la imagini, interviuri, cronici, mărturii ale corpurilor care au trecut prin Malmaison, instalația performativă explorează fenomenul reconstrucției corporale, al reasamblării într-o nouă identitate. Câteodată afectivă, câteodată cinică și ironică, de multe ori pragmatică și directă, instalația este un potențial organism (dis)funcțional. Lucrarea colectivă sustrage materialul kinestezic al experienței corpului în izolare și îl recalibrează într-un spațiu care-și pierde intenționat caracterul ceremonial, devenind o resursă accesibilă. Memoria spațiului, transpusă în score-uri pulsatile, se reînnoiește constant prin asumarea unor identități străine, care se contopesc cu schimbul de informație dintre performeri și public. 

Instalația face parte din programul OPEN CONTEXT, început de /SAC în 2021. Programul adresează spațiul liminal între performance, înțeles ca formă, practică sau eveniment, și practicile expoziționale, dependente de condiții de (re)prezentare și discursive, printr-o abordare transdisciplinară, cu multipli specialiști.

/SAC @ MALMAISON este un spațiu-context de coproducții, cercetări și practici colaborative și transdisciplinare în artele vizuale, performative și scenice.

/SAC @ MALMAISON este al doilea spațiu din București al /SAC după cel deschis în 2018, pe str. Berthelot, nr. 5.

Spațiul de Artă Contemporană – /SAC – este o inițiativă independentă privată, un context-resursă dedicat necesităților actuale ale producătorului și ale publicului pentru a stabili un dialog direct și formator prin intermediul expoziției, cercetării și promovării.

Facebook

Instagram

Website

At this moment, we do not have any future performances scheduled.

Stay Up To Date With Your Favorite Events

subscribe