Acting Out

Acting Out

Acting Out

Mihai Lukács előadása

Esther Magyar-Gonda és Katia Pascariu interjúszövegei alapján

Játssza Katia Pascariu

Díszlet / jelmez / videó Miklósi Dénes és Miklós Szilárd Koreográfia Sinkó Ferenc

Hangvilág Oana Hodade

Rendezőasszisztens Jasmina Cloșcă

Tranzit Ház, G. Barițiu/Malom u., 16 szám, 21.06 és 22.06, 20:00 óra

Az “Acting Out” a művész és a színpadi teste közötti kapcsolat körül forog, amelyet a román táncművészet egyik referencianeve, Magyar-Gonda Eszter forradalmi gondolatai ihlettek. Eszter élete, amelyet politikai aktivizmus, művészet iránti szenvedély és az oktatás iránti elkötelezettség jellemez, egy összetett művész képét rajzolja meg, akinek léte szorosan összefüggött fontos történelmi eseményekkel és személyes kihívásokkal. Az előadás mélyrehatóan vizsgálja a tánc, a test, a helyi történetek és az elidegenedés érzése közötti kapcsolatot. A táncot a munka és a materializmus kifejeződésének tekinti, megkérdőjelezve a test hagyományos transzcendens és zsigeri fogalmait. Magyar-Gonda Eszter, akit a romániai

modern és kortárs tánchoz való innovatív hozzájárulásáért ismernek el, mélyen tiszteli a gesztusokat és az expresszív mozgást. Személyes küzdelmét tükrözi Katia Pascariu színésznő saját történetéhez való viszonya, valamint a színháziság és a tipikus testiség egy bizonyos stílusának megkérdőjelezése. Az előadás rávilágít a művésznő nehézségekkel szembeni ellenállóképességére, valamint az előadóművészethez és az oktatáshoz való kötődésére. A történet a tánc fizikalitását tágabb társadalmi és gazdasági összefüggésekkel, valamint a mozgás és a test megértését pontos materialista keretek között ötvözi.

Jelenleg nincs tervezett jövőbeli előadásunk.

Stay Up To Date With Your Favorite Events

subscribe