fbpixel
Skip to main content

GIACOMO PUCCINI: TOSCA

GIACOMO PUCCINI: TOSCA

Cu „TOSCA” Puccini urcă noi trepte ale măiestriei componistice, dezvăluind capacitatea sa extraordinară de a surprinde şi contura muzical personaje complexe, caractere puternice, temperamentale, aflate în tabere opuse, ale căror fapte şi acţiuni declanşează pasiuni, gelozie, şantaj, ură şi sinucidere. O acţiune tipic veristă ce i-a oferit posibilitatea creării unei opere eroico-pasionale, de intensă vibraţie şi trăire emoţională. Mai mult decât în operele anterioare, în „Tosca” Puccini conturează distinct un personaj feminin proeminent, Tosca, înzestrat cu virtuţi morale superioare, cu calităţi excepţionale ce stârnesc admiraţia spectatorului de operă.

Muzica operei este de o imensă vibraţie, cu accente mai mult tragice decât lirice, într-o desfăşurare trepidantă, conducând spre dramatismul covărşitor al actului al treilea.
 

Giacomo Puccini
TOSCA 
Operă în trei acte
L. Illica și G. Giacosa au scris textul după drama lui Sardou

Dirijor: HORVÁTH JÓZSEF
Regia: KATONA ZS. JÓZSEF


Floria Tosca: BOROSS CSILLA 
Mario Cavaradossi: LÁSZLÓ BOLDIZSÁR
Scarpia: BALLA SÁNDOR

we also recommend