fbpixel
Skip to main content

Yoga of Presence with Carlos in the garden (brunch included)

Yoga of Presence with Carlos in the garden (brunch included)

RO

Yoga pentru Prezență cu Carlos în grădină (brunch inclus)

Într-o dimineață de duminică poți lăsa în urmă toate grijile tale și poți încerca să îți oferi câteva momente de mindfulness și well-being. Te invităm la HARE, pentru o sesiune de Yoga de Prezență cu Carlos într-o grădină liniștită, urmată de un brunch vegetarian și fructat delicios. În timpul sesiunii de Yoga of Presence, Bălașa Percussion vă va încânta cu sound-ul domol specific handpan-ului.

Taxa de intrare: 130 RON (sedinta de yoga + brunch)

Locurile sunt limitate.

Vă recomandăm să vă rezervați locul și să plătiți taxa de participare în avans pe Eventbook.ro - Yoga of Presence with Carlos in the garden (brunch included) (eventbook.ro)

IMPORTANT!

1. Prin cumpararea acestui bilet vă asumați că responsabilitatea pentru sănătatea dumneavoastră în raport cu activităţile desfăşurate în cadrul evenimentului ” Yoga of Presence with Carlos în grădină (brunch inclus)” organizat de HARE, va aparține în totalitate. 

Cumparând acest bilet, declarați că nu suferiţi de nicio condiţie medicală care ar putea creşte riscurile asociate activităţilor de yoga. În cazul în care suferiţi de o afecţiune sau de vreun anumit tip de intoleranță alimentară, aveţi responsabilitatea de a vă informa medicul de familie cu privire la participarea la acest eveniment. De asemenea, în cazul în care suferiţi de o altă boală, necunoscută la momentul participarii la acest eveniment sau s-a instalat o sarcină de care nu aveţi cunoștință, aveţi responsabilitate totală asupra stării dumneavoastră de sănătate şi aveţi responsabilitatea de a informa organizatorul la aflarea acestora pe adresa info@haregarden.ro. Cumpărând acest bilet de participare la evenimentul organizat de HARE în data de 26 iunie în intervalul orar 10.00 -13.00, vă asumaţi responsabilitatea pentru precauțiile alimentare necesare și pentru leziunile ce ar putea să apară ca rezultat al participării necorespunzătoare la activităţile de yoga.

2. GDPR: Sunt de acord cu preluarea și utilizarea datelor cu caracter personal ale subsemnatului/subsemnatei, oferite prin cumpararea acestui bilet de participare la evenimentul ”Yoga of Presence with Carlos in the garden (brunch included)” din data de 26.06.2022. Date preluate: Nume, prenume, adresa e-mail, fotografii din cadrul evenimentului. 

Prin cumpararea acestui bilet vă dați acordul pentru publicarea pe internet a fotografiilor făcute pe perioada desfăsurării evenimentului, pentru comunicarea informatiilor despre eveniment în scopuri promoționale.

Orar:

Open doors: 09.45h

Yoga de Presence w. Carlos: 10.00h

Brunch vegetarian: 11.15 - 13.00h

Vă rugăm să luați în considerare:

** Sesiunea de Yoga of Presence are loc la HARE, pe terasă, în mijlocul grădinii, iar locurile sunt limitate.

*** Vă rugăm să vă aduceți propria saltea de yoga.

**** Nu există vestiar.

Evenimentul "Yoga of Presence cu Carlos în grădină (inclusiv brunch)" care are loc duminică, 26 iunie, la HARE, ne oferă șansa de a practica o serie de mișcări și poziții care ne pot ajuta să ne conectăm la energia interioară, o modalitate de a deveni mai puternici și mai flexibili.

Am spune că sesiunile de Yoga of Presence (Yoga pentru Prezență) predate de Carlos L'Abbate, sunt un amestec armonios de pilates, exerciții de respirație și practică de mindfulness.

Totuși, iată ce ne amintește Carlos:

"Ne trăim viața fără să conștientizăm momentul prezent, pierduți în trecut și viitor, regretându-l pe cel dintâi, temându-ne de acesta din urmă. Trebuie să ne focusăm atenția asupra momentului prezent și, făcând acest lucru, vom descoperi că suferim nu din cauza a ceea ce ni se întâmplă, ci din cauza a ceea ce credem că ni se întâmplă. Descoperim că problemele noastre nu sunt exterioare, legate de oameni sau situații, ci sunt în propria noastră gândire. Nu vedem niciodată o lume exterioară; tot ceea ce vedem vreodată sunt gândurile noastre despre acea lume."

Yoga pentru Prezență/ Yoga of Presence este o practică care aduce armonie atât în corp, cât și în minte, permițându-ne să percepem, să observăm și să fim interesați de Prezență, liantul invizibil a tot ceea ce este.

Carlos L'Abbate a scris și publicat în România "Despre prezență", o carte care se găsește în Cărturești, atât în engleză, cât și în tradusă în limba română.

Născut în Argentina, Carlos L'Abbate a călătorit în lume și "a studiat numeroase tehnici (în contexte formale și informale) legate de corp și minte, pe lângă învățarea fundamentelor artei și filosofiei, psihologiei și sănătății". S-a mutat la București în urmă cu 15 ani și de atunci predă yoga aici.

Puteți afla mai multe informații despre programul cursurilor sale de yoga și retreat-urile pe care le-a organizat pe site-ul său (www.yogaofpresence.com) sau pe pagina de Facebook (www.facebook.com/yogaofpresence).

Mai multă muzică și informații despre Bălașa Percussion: www.facebook.com/balasapercussion

 

EN

On a Sunday morning you can leave behind all your worries and try to grasp some moments of mindfulness and well-being.You are invited to step into the peaceful garden of HARE ( Contantin Prezan Blv. no.1, Herestrău Park) and join us for a session of Yoga of Presence with Carlos, followed by a delightful vegetarian & fruity brunch.

While practicing yoga, you will be enchanted by the soft sounds of the hand pan mastered by Bălașa Percussion.

Entrance fee: 130 RON (yoga session + brunch)

Places are limited.

You are advised to book your place and pay the participation fee in advance.

DISCLAIMER:

  1. Upon the purchase of this ticket for the Yoga of Presence with Carlos in the Garden (brunch included) organized by HARE, the buyer accepts complete responsibility for their own health and safety. 

By purchasing this ticket, the buyer declares to be adequately healthy and apt for the risks associated with the practice of yoga. 

In case of any health-related concerns, the buyer is responisible for contacting and seeking the advice of their personal family doctor before attending. Furthermore, if suffering from any unknown / undiagnosed condition at the time of participating in the event, such as early stage pregnancy, but not limited to this, the buyer accepts complete responsibility for their condition and is required to inform the organizers in due time. 

By purchasing this ticket for the yoga event organised by HARE, the buyer accepts complete responsibility for any injury incurred as a result of improper execution of the yoga exercises or food alergies related to the brunch  provided. 

  1. GDPR: I agree with the collection and usage of my personal data used for the purchase of thos ticket for participation in the Yoga of Presence with Carlos in the Garden event, on the 26th of june 2022. 

Personal data gathered: first and last name, email address and photographs taken during the event. 

By purchasing this ticket, the buyer accepts the future online publication of photographs taken during this event for promotional reasons. 

Schedule

Open doors: 09.45h

Yoga of Presence w. Carlos: 10.00h

Green Brunch by HARE: 11.30 – 13.00h

Please take into consideration:

**The class takes place on the deck, at the heart of HARE Garden and the places are limited.

*** Please bring your own yoga mat.

**** There is no changing room.

#############

The event ”Yoga Of Presence with Carlos in the garden (Green brunch included)” happening on Sunday 26th of June at HARE, gives us the chance to practice a series of movements and poses that help one get in touch with one’s inner energy, a way to become stronger and more flexible.

We would say that the sessions of Yoga of Presence taught by Carlos L’Abbate are an harmonious mix of pilates, breathing exercises and mindfulness practice.

Still, this is what he reminds us:

”We live our life completely unaware of the present moment, lost in the past and the future, regretting the former, fearing the latter. We need to bring attention into the present moment, and by doing this we will discover that we suffer not because of what happens to us, but because of what we believe is happening. We discover that our problems are not outside, in people or situations, but in our own thinking. We never see a world outside; all we ever see are our thoughts about that world.”

Yoga of Presence is a practice that brings harmony in both, the body and the mind, allowing us to perceive, to notice and to be interested in Presence, the invisible 'current' underneath everything that is.

Carlos L’Abbate wrote and published in Romania ”About Presence”, a book that is found in Cărturești, both in English and in a Romanian version.

Born in Argentina, Carlos L’Abbate has travelled the world and ”studied numerous techniques (in formal and informal contexts) connected to the body and mind, in addition to learning the fundaments to art and philosophy, psychology and health.” He moved to Bucharest 15 years ago and has been teaching yoga ever since.

You can find out more information about the schedule of his yoga classes and the retreats that he has been organising on his website (www.yogaofpresence.com) or facebook page (www.facebook.com/yogaofpresence).

More sounds & info about Bălașa Percussion: www.facebook.com/balasapercussion

we also recommend

Curs de placinte si cazare de lux intr-un castel medieval
voucher valabil 12 luni de la achiziție
Curs de placinte si cazare de lux intr-un castel medieval


Târgu Frumos