fbpixel
Skip to main content

MACHINA MUNDI. DESENÂND LUMEA ÎN EVUL MEDIU

ATLAS. Conferințele MNHCV

Order tickets
Location Date / Hour Price Order
Online, pe zoom.us Friday, 14 May 2021 / 18:00 10 lei
MACHINA MUNDI. DESENÂND LUMEA ÎN EVUL MEDIU ATLAS. Conferințele MNHCV

14 mai 2021, ora 18.00 – data unui nou webinar din seria ATLAS. Conferințele MNHCV. De data aceasta, veți avea ocazia să aflați informații despre reprezentările Universului în perioada evului mediu, în cadrul conferinței Machina Mundi. Desenând lumea în Evul Mediu, conferință susținută de lect. dr. Ioana Munteanu, cadru didactic în cadrul facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București.

Pentru a înțelege noima reprezentărilor Universului în diagramele aparent simple din manuscrisele isidoriene, în letrinele historiate din incipit-urile Genezei ori în marile compoziții din Bibliile Moralizate ale secolului al XIII-lea care îl înfățișează pe Christos mînuind compasul în ipostaza Creatorului, trebuie să urcăm înapoi, pe firul timpului, căutînd a descifra concepțiile filozofiei pythagorico-platoniciene despre kósmos și viziunea vetero-testamentară asupra Facerii. Vom descoperi în ce fel modelul lumii sferice, aflate într-o mișcare ordonată pe principii geometrico-muzicale, potrivit cu rațiunea divină, și, deopotrivă, întreaga problematică a creației demiurgice sînt asimilate, nu fără convulsii, mai întîi prin mijlocirea interpretărilor metaforice, în creaționismul iudeo-creștin, care, cel puțin în cartea dintîi a Vechiului Testament, părea departe de teoriile cosmologice ale doctrinelor spiritualiste grecești.

Jocul perpetuu dintre cerc și pătrat, prin care învățații artiști medievali transpun în plan formele desăvîrșite ale sferei și cubului, îndelung speculate de știința greacă, se regăsește constant, într-un chip numai la prima vedere surprinzător, în iconografia creștină, unde exprimă actul creator al unui Dumnezeu care le-a rînduit pe toate „cu măsură, număr și cumpănă”.

Avînd o formație de filolog clasicist, Ioana Munteanu predă cursuri de Literatură latină clasică și tardo-antică, precum și de Introducere în cosmologia antică și medievală la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București. Este interesată de istoria ideilor Antichității tîrzii, de antropologia culturală a lumii vechi, de biblistică și alegoreză creștină. Lucrul la teza de doctorat intitulată Despre bucurie în poezia sacră de limbă latină a veacului al XII-lea șiîn particular, descoperirea imnurilor Hildegardei von Bingen i-au deschis orizonturi noi în studiile medievale. Explorarea temei „machina mundi” se află în centrul preocupărilor ei din ultimii ani referitoare la sinteza dintre cosmologia greacă și cea creștină medievală.

we also recommend

Colectia de DVD-uri One World Ro
Videocratie

DVD - One World Romania
DVD - One World Romania, Bucuresti

Colectia de DVD-uri One World Ro
Waiting for August

DVD - One World Romania
DVD - One World Romania, Bucuresti

Sahia Vintage III: copii DVD - One World Romania
Colectia de DVD-uri One World Ro
Sahia Vintage III: copii

DVD - One World Romania
DVD - One World Romania

Experienta de scuba diving pentru 2
voucher valabil 12 luni de la achiziție
Experienta de scuba diving pentru 2


Eforie Nord